Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII Z DNIA 2 KWIETNIA 2021 R.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII Z DNIA 2 KWIETNIA 2021 R.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000820

 

(dostęp z 20.09.2022)

20.09.2022
strzałka do góry