Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > GIG - ECONOMY C.D.
GIG - ECONOMY C.D.

Wspominałem już na łamach niniejszego serwisu o kwestii rozliczania tzw. gigersów z Urzędem Skarbowym https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/2287 Temat est dosyć istotny, w sieci spotkałem się jedynie z ogólnikami w tym temacie, ostatecznie sam zapytałem Urząd Skarbowy. Poniżej odpowiedź.


" [...] wszelkie kwestie związane z uzyskaniem przez podatnika odpowiedzi na zapytanie - indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego - uregulowane zostały w rozdziale 1a, Działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm).

Udzieleniem telefonicznych oraz pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników zajmuje się Krajowa Informacja Skarbowa. Pisemne interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A.

Wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski

Interaktywny (edytowalny) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) znajduje się na platformie ePUAP - do wypełnienia i bezpośredniego złożenia za pomocą skrytki ePUAP:/KIS/wnioski.

Informacje telefoniczne udzielane są przez Krajową Informację Skarbową pod numerem:

- z telefonu stacjonarnego 801-055-055

- z telefonu komórkowego 22 330-03-30

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku wątpliwości możliwy jest również kontakt telefoniczny z właściwym urzędem skarbowym. Numer telefonu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy: 52 561 70 00."

 

 

27.09.2022
strzałka do góry