Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH
PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

" [...] Proponowana zmiana ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zwanej dalej „ustawą”, wynika z potrzeby uregulowania statusu odwzorowań cyfrowych wykonanych dla dokumentacji w postaci papierowej, sporządzanych przez jednostki organizacyjne używające systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją klasy EZD, i nadanie im waloru prawnego, w tym wartości dowodowej równoważnej oryginałom dokumentów. [...] "


https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-narodowym-zasobie-archiwalnym-i-archiwach2?fbclid=IwAR3MEkkhq-7zmQsR8h6JYS2jjoxM0S-RQEVRuqIWfERCB_Q5R37gBZfnFKI

 

(dostęp z 6.10.2022)

06.10.2022
strzałka do góry