Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > PRAWO ARCHIWALNE
PRAWO ARCHIWALNE

Legislacja / Prawo w dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego / Prawo

 

Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


https://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/prawo-w-dziale-kultura-i-ochrona-dziedzictwa-narodowego/prawo-archiwalne.php

 

(dostęp z 22.10.2022)

22.10.2022
strzałka do góry