Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > IX WIOSENNE SPOTKANIA ARCHIWALNE
IX WIOSENNE SPOTKANIA ARCHIWALNE

IX Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dokumenty w postaci elektronicznej, Problemy zarządzania, Toruń 11-12 maja 2023

 

 

"dokumenty w postaci elektronicznej pojawiły się w naszej codzienności w końcu XX w. Ich coraz szersze wykorzystywanie przez organizacje wiązało się m.in. z nadziejami na usprawnienie technicznej strony szeroko rozumianego procesu decyzyjnego, podniesienie efektywności pracy biurowej i sprawności archiwów bieżących. Pierwsze lata doświadczeń z tą nowoczesną dokumentacją pokazały, że także w jej przypadku konieczne jest stworzenie szczelnych ram prawnych, wypracowania jasnych procedur postepowania i dobrych praktyk. Po raz kolejny okazało się, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych musi zachodzić w sposób przemyślany i celowy, aby w pełni wykorzystać pełny potencjał e-dokumentów.

Przedmiotem tegorocznych, IX już Wiosennych Spotkań Archiwalnych chcielibyśmy uczynić właśnie dokumenty w postaci elektronicznej w perspektywie całego ich cyklu życiowego. Uznajemy za ważne poznanie mechanizmów postępowania z nimi, nie tylko w kancelarii, ale także w archiwum bieżącym i historycznym. Istotne są dla nas różnorodne konteksty w jakich e-dokumenty się pojawiają, w szczególności: prawny, edukacyjny, historyczny i archiwalny.

Jesteśmy otwarci na refleksje zarówno o charakterze teoretycznym, jak i  praktycznym, a zwłaszcza na doświadczenia  tych, którzy w codzienne pracy  stykają się z e-dokumentem: urzędników, zarządców dokumentacji, koordynatorów czynności kancelaryjnych i archiwistów. Do dyskusji zapraszamy także przedstawicieli świata naukowego."

 


https://wsa.umk.pl/pages/main_page/

 

(dostęp z 21.01.2023)

21.01.2023
strzałka do góry