Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > DOKUMENT ELEKTRONICZNY - ROZPORZĄDZENIE
DOKUMENT ELEKTRONICZNY - ROZPORZĄDZENIE

O B WIESZCZENIE
PREZESA RADY M INISTRÓ W
z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania
i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000180/O/D20180180.pdf

 

(dostęp z 21.01.2023)

21.01.2023
strzałka do góry