Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > DOKUMENTACJA OSOBOWA I PŁACOWA / INFORMACJA DLA SYNDYKÓW, LIKWIDATORÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
DOKUMENTACJA OSOBOWA I PŁACOWA / INFORMACJA DLA SYNDYKÓW, LIKWIDATORÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

" [...] Za niedopełnienie obowiązku prawidłowego zabezpieczenia dokumentacji osobowo – płacowej ustawodawca przewidział sankcję wyrażoną w art. 281 Kodeksu Pracy: „Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem – podlega karze grzywny do 1000-30.000 zł.”

Niszczenie, uszkodzenie lub ukrywanie dokumentacji pracowniczej może również spowodować odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa określonego w art. 276 kodeksu karnego, który stanowi : „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” [...] "

 

Na dole strony znajduje się schemat porządkowania dokumentacji niearchiwalnej, m. in. list płac.


https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/dla-syndykow-likwidatorow-i-przedsiebiorcow/

 

(16.02.2023)

16.02.2023
strzałka do góry