Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > KLASYFIKACJA I KWALIFIKACJA DOKUMENTACJI
KLASYFIKACJA I KWALIFIKACJA DOKUMENTACJI

Klasyfikacja dokumentacji polega na jej rzeczowym przyporządkowaniu do wybranej klasy jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Kwalifikacja dokumentacji to jej podział ze względu na okres jej przechowywania poprzez przypisanie symbolu literowego do dokumentacji – w zależności tego, czy będzie ona przechowywana wieczyście (kat. A) czy czasowo (kat. B).


https://www.archiwa.gov.pl/poznaj/dla-instytucji-i-firm/zarzadzanie-dokumentacja/przepisy-kancelaryjne-i-archiwalne/klasyfikacja-i-kwalifikacja-dokumentacji/?fbclid=IwAR2hmew0_omKOKU771lTRYyRjTzP1o62Hxrv0vtxTw4MN4cnrg2H77t3vUs

 

(dostęp z 5.04.2023)

05.04.2023
strzałka do góry