Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ASPEKTY ORGANIZACYJNO-PRAWNE INSTYTUCJI KULTURY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIBLIOTEK I MUZEÓW
ASPEKTY ORGANIZACYJNO-PRAWNE INSTYTUCJI KULTURY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIBLIOTEK I MUZEÓW

Aspekty..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 21 czerwca 2023, godz. 9.30-13.30, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 czerwca 2023 r.)

 

 

  • Prezentacja wybranych, kluczowych aspektów, dotyczących organizacji i działalności instytucji kultury.
  • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do poprawnego opracowania statutów oraz niezbędnych regulaminów w instytucjach kultury.
  • Poznanie orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.
  • Możliwość konsultacji problematycznych kwestii i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania prowadzącemu.


https://frdl.org.pl/tematy/kultura-sport-ngo-promocja/aspekty-organizacyjno-prawne-instytucji-kultury-2/56460

 

(dostęp z 5.06.2023)

05.06.2023
strzałka do góry