Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > OCHRONA DOSTĘPU OBYWATELI DO ICH DOKUMENTACJI OSOBOWO-PŁACOWEJ. PONOWNE WYSTĄPIENIE RZECZNIKA DO MKIDN
OCHRONA DOSTĘPU OBYWATELI DO ICH DOKUMENTACJI OSOBOWO-PŁACOWEJ. PONOWNE WYSTĄPIENIE RZECZNIKA DO MKIDN

  • Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO Marcin Wiącek wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg
  • Rzecznik Praw Obywatelskich dzieli się ustaleniami z badania skargi obywatelki, która przez wiele lat nie była w stanie uzyskać swej dokumentacji pracowniczej z upadłego zakładu
  • Takiej dokumentacji wymaga ZUS, aby ustalić wymiar świadczenia emerytalnego. Wobec jej braku ZUS oblicza świadczenie na podstawie minimalnego wynagrodzenia
  • Wskutek ograniczonych kompetencji nadzorczych organy mają natomiast trudności w odzyskiwaniu niewłaściwie przechowywanych dokumentów – a jak już je odzyskają, obywatel musi czekać na ich konserwację
  • Marcin Wiącek wskazuje na rozwiązania, które ułatwią organom zapobieganie takim sytuacjom


https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dokumentacja-osobowo-placowa-dostep-mkidn-mrips-odpowiedzi-kolejne

 

(dostęp z 14.06.2023)

14.06.2023
strzałka do góry