Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Likwidacja APDOiP
Likwidacja APDOiP

Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m. st. Warszawy (Dz.U. z 2013, poz. 650) 


Na mocy par. 1 i 2 Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz Archiwum Państwowe m. st. Warszawy zostają połączone w jedno Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. Dla wykonywania zadań związanych z dokumentacją osobową i płacową tworzy się oddział tego archiwum z siedzibą w Milanówku (par. 3 i 4). Z zadowoleniem należy przyjąć dostosowanie nazwy archiwum warszawskiego do aktualnego ustroju administracyjnego po kilkunastu latach jego obowiązywania.

 

Rozporządzenie weszło w życie 7 października 2013 r. 

 

 

 

 

Źródło: Konstankiewicz Marek, Przegląd ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część LI), ABC Archiwisty Zakładowego, w: Archiwista Polski, wyd. SAP, Nr 1 (73), Bydgoszcz 2014 

08.06.2014
strzałka do góry