Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Monitor Sądowy i Gospodarczy
Monitor Sądowy i Gospodarczy


Ustawa z 22 grudnia 1995 r. wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996, nr 6, poz. 42, z późn. zm.)


Ustawa z 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sadowego i Gospodarczego w brzmieniu nadanym Ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie Ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. z 2013, poz. 132, art. 1, pkt 3).

 

 

 

Poprzez uchylenie art. 4 ust. 1 zniesiono obowiązek przechowywania przez przedsiębiorcę numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone były ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Jak podkreślono w uzasadnieniu nowelizacji, wymóg ten nie jest konieczny wobec zapewnienia powszechnego i nieskomplikowanego dostępu do Monitora wydawanego w postaci elektronicznej.

 

 

 

 

Źródło: Konstankiewicz Marek, Przegląd najważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją (część LI), ABC Archiwisty Zakładowego, w: Archiwista Polski, Nr 1 (73), wyd. SAP, Bydgoszcz 2004, s. 104. 

27.06.2014
strzałka do góry