Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Nowelizacja Ustawy archiwalnej
Nowelizacja Ustawy archiwalnej


Prace nad nowelizacją Ustawy archiwalnej


3 grudnia 2014 r. odbyło się drugie posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podkomisja przyjęła projekt, którego sprawozdawcą będzie przewodniczący Podkomisji poseł Piotr Tomański. W czasie posiedzenia, na wniosek Fundacji Ośrodka „Karta”, projekt nowelizacji ustawy został uzupełniony o zapisy umożliwiające wspieranie ze środków publicznych działalności archiwalnej prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego. Więcej na stronie NDAP.

 

 

 

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

08.12.2014
strzałka do góry