Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Nowelizacja Ustawy archiwalnej w Sejmie
Nowelizacja Ustawy archiwalnej w Sejmie


14 stycznia w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ustawę przedstawił poseł sprawozdawca Piotr Tomański, wcześniej przewodniczący sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu tej ustawy. Wszystkie kluby wyraziły swoje poparcie dla proponowanych zmian. Klub PiS zgłosił poprawkę, aby w delegacji do wydania rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury dziedzictwa narodowego do tworzenia, łączenia i likwidowania archiwów państwowych przywrócić znajdujący się w obecnym brzmieniu tej delegacji zapis, że dokonuje się tego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Posłowie zadali także szereg pytań odnoszących się do istotnych zagadnień związanych z działalnością archiwów. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego reprezentował wiceminister Andrzej Wyrobiec. Głosowanie nad ustawąmiało się odbyć 16 stycznia.

Źródło://www.archiwa.gov.pl

24.01.2015
strzałka do góry