Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Ustawa archiwalna uchwalona przez Sejm RP
Ustawa archiwalna uchwalona przez Sejm RP


Sejm uchwalił 20 marca ustawę o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Więcej na stronie NDAP.

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

28.03.2015
strzałka do góry