Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Jednolity tekst Ustawy archiwalnej
Jednolity tekst Ustawy archiwalnej


Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 poz.1446) uwzględniający m.in. zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz.566), które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2015 r. Jednolity tekst Ustawy archiwalnej dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP.
Źródló: http://www.archiwa.gov.pl

27.09.2015
strzałka do góry