Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne
Przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne


W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Naszym zamiarem jest ich upowszechnienie celem usprawnienia procesu ich opracowywania w poszczególnych podmiotach publicznych. 

Wyżej wymienione instrukcje stanowią przykładowe rozwiązania dla podmiotów, w których jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw obowiązuje: 
1) system tradycyjny, 
2) system EZD, 
3) system tradycyjny wspomagany przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD. 

- Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym 

- Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie EZD 

- Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym wspomaganym przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD 

- Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym 

- Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie EZDPowyższe Instrukcje są dostępne na stronie NDAP w zakładce "Zarządzanie dokumentacją".

Źródło://www.archiwa.gov.pl

25.10.2015
strzałka do góry