Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Zmiany w prawie archiwalnym
Zmiany w prawie archiwalnym


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 listopada 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zaczną także obowiązywać dwa rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej ustawy: w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny oraz w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 
Rozporządzenie z dnia 20 października 2015


Powyższe Rozporządzenia są dostędne na stronie NDAP.


Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

01.11.2015
strzałka do góry