Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Technika prawodawcza
Technika prawodawcza


Reguły konstruowania aktów normatywnych.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_techniki_prawodawczej

09.01.2018
strzałka do góry