Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Projekt budowlany a narastający zasób archiwalny
Projekt budowlany a narastający zasób archiwalny


Wioletta Lipińska, Z problematyki narastającego zasobu archiwalnego w zakresie projektów budowlanych w świetle przepisów prawa (Wprowadzenie), w: Problemy archiwistyki"Historia kamienic, pomników i innych nieruchomości zapisana jest na stronach
dokumentacji aktowej jak również, a nawet przede wszystkim, w szkicach, kosztorysach i
obliczeniach. Dokumenty te składają się na projekty budowlane, które przez połączenie sztuki
i techniki pozwalają na realizację dzieł architektury. Uchwycenie i zachowanie wielu treści
zawartych w tej dokumentacji wymaga szczególnie starannego postępowania z nią w procesie
kształtowania narodowego zasobu archiwalnego.
Dokumentacja budowlana, zwana również dokumentacją projektowo-kosztorysową,
charakteryzuje się dużą złożonością. Aby ją zrozumieć należy dokładne poznać jej elementy
składowe. Dokładną charakterystykę projektu budowlanego podaje prawo budowlane,1
 które
wyodrębnia w nim dwa podstawowe elementy tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany. W skład projektu wchodzą też, wyniki badań
geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz
wymagane oświadczenia jednostek organizacyjnych2 (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/problemy/WLipinska_3.pdf                 (dostęp z 7.04.2018)

07.04.2018
strzałka do góry