Archiwistyka_tlo
Biznes informacyjny


Patrycja Hrabiec - Hojda, Jak prowadzić biznes informacyjny?, #infoWebinar, YouTube, 2019https://www.youtube.com/watch?v=FVATMedXp38
 
 
                                       (dostęp z 3.03.2020) 

03.03.2020
strzałka do góry