Archiwistyka_tlo
PUBLIC HISTORY

Simon Schama, TORCH / The Oxford Research Centre in the Humanities, Tutorial, 2016 
 
What does hip hop have in common with Herodotus? In this lecture celebrated historian Simon Schama explores the tradition of public history drawing on Walter Scott, Thomas Carlyle, Winston Churchill and Lin-Manuel Miranda.
Historia stosowana oznacza najprościej rzecz ujmując historię w przestrzeni publicznej. W ramach tak pojmowanej historii mieści się również archiwistyka, zaś niektóre uczelnie proponują w jej ramach studiowanie regionalistyki, amerykanistyki, edytorstwa itd., a np. UWr oferuje jednocześnie uprawnienia do nauczania języka angielskiego. Na temat historii publicznej można znaleźć w sieci sporo artykułów.


https://www.youtube.com/watch?v=z7wHJuWaFqQ

30.07.2020
strzałka do góry