Archiwistyka_tlo
FUNDACJA SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE

"Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego została założona w 2003 roku. Prowadzi działalność na polu nauki, kultury i edukacji. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową.

Jednym z głównych celów na polu nauki jest inspirowanie badań oraz upowszechnianie wiedzy o badaniach naukowych w zakresie dziennikarstwa i komunikacji. W tym celu Fundacja nawiązuje i utrzymuje współpracę badawczą z najważniejszymi krajowymi ośrodkami naukowymi związanymi z działalnością edukacyjną w zakresie dziennikarstwa – jednym z przykładów jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. (...)"


https://www.fsd.edu.pl/o-nas-2/charakterystyka-i-opis-fundacji/

 

(dostęp z 26.10.2020)

 

a tutaj jeszcze darmowy e-book Grzegorza Fijasa o typografii:

 

 

 https://gfijas.pl/niebezpieczne-litery-e-book/

 

(dostęp z 26.10.2020)

 

26.10.2020
strzałka do góry