Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM

Zarządzanie..., Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2018, ss. 210

 

Większe muzea posiadają własne archiwa, wiedza na temat bezpieczeństwa muzeum przyda się także archiwistom.


https://nimoz.pl/files/publications/44/Zarz%C4%85dzanie%20bezpiecze%C5%84stwem%20lekki.pdf

 

(dostęp z 30.10.2020)

 

i jeszcze dwa adresy:

 

 

 https://archiwa.gov.pl/images/docs/Atlas.pdf

 

(dostęp z 30.10.2020)

 

 

 https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12378/1/P.Wojciechowski%20-%20OCHRONA%20I%20KONSERWACJA%20ZASOBU%20W%20ARCHIWACH%20PA%C5%83STWOWYCH%20W%20POLSCE.pdf

 

(dostęp z 30.10.2020)

30.10.2020
strzałka do góry