Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > E-RIHS.PL. POLSKIE KONSORCJUM DLA BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
E-RIHS.PL. POLSKIE KONSORCJUM DLA BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

E-RIHS.pl jest polskim konsorcjum dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi, utworzonym przez 13 instytucji z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

 

"Badania prowadzone przez zespół EF Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego będą realizowane w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny. Łączenie metodologii badawczych z różnych dyscyplin pozwala dostrzec szerszy zakres problematyki badawczej i możliwych rozwiązań, a także pozwala na rozpoznanie wartości badanego obiektu ze względu wszystkie aspekty jego powstania i funkcjonowania: technologię budowy i typy konstrukcji, projekt, wykonanie, historię przekształceń i użytkowania, stopień i przyczyny zniszczeń. Badania pozwolą również na opracowywanie bardziej innowacyjnych materiałów i metod służących samej konserwacji, jak i działaniom profilaktycznym. Badania takie od kilkunastu lat zalecane są przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ICOMOS CHARTER- Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage. Powszechne na zachodzie Europy, ale w Polsce niestety cały czas są sporadyczne. (...)"

 


 http://www.e-rihs.pl/

 

(dostęp z 5.12.2020)

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=b1VE5Hcsol0

 

(dostęp z 5.12.2020)

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=T2V8rWi-7F4

 

(dostęp z 5.12.2020)

 

 

...ponieważ mamy tutaj do czynienia ze specjalistycznym angielskim...

 

 https://www.leksyka.pl/

 

(dostęp z 5.12.2020)

05.12.2020
strzałka do góry