Archiwistyka_tlo
RYSUNEK TECHNICZNY

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i znajomość rysunku technicznego jest niezbędna archiwistom zatrudnionym w archiwach technicznych.

 

 Tematyka poniższego bloga nawiązuje oczywiście do zagadnień związanych z rysunkiem technicznym – zarówno ze względu na tworzenie rysunku (jak zadawać odpowiednie wymagania) jak i ze względu na czytanie rysunku (interpretacja wymagań oraz pomiar).  Jest to zabieg celowy – czytanie rysunku bez zrozumienia intencji konstruktora bywa…trudne. Aby w pełni zrozumieć system wymiarowania oraz tolerowania geometrycznego – należy rozumieć rysunek zarówno z pozycji konstruktora jak i technologa (jaki zastosować proces technologiczny) czy metrologa (jak zinterpretować wymagania zadane przez konstruktora).  Nieumiejętne korzystanie z narzędzia jakim jest wymiarowanie i tolerowanie geometryczne prowadzi w prostej linii do zwiększenia kosztów organizacji produkcyjnej. 


https://www.rysunektechniczny.pl/

 

(dostęp z 9.02.2021)

09.02.2021
strzałka do góry