Archiwistyka_tlo
O GENEALOGII JESZCZE RAZ...

Genealogia oznacza przede wszystkim kwerendy archiwalne, konieczna jest także znajomość języków obcych, głównie łaciny, niemieckiego, rosyjskiego i w coraz większym stopniu angielskiego. Oczywiście do dyspozycji tutaj mamy też sporą liczbę tłumaczy elektronicznych, jak np.

 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie

czy

 

https://www.deepl.com/translator

 

Współcześnie wykorzystuje się genealogię także w celu ustalenia spadkobierców. Na rynku funkcjonuje wiele firm genealogicznych, jak np.

 

https://genealogiapolonica.com/

 

zajmująca się poszukiwaniem korzeni obcokrajowców. W serwisie YouTube mamy do dyspozycji kilka profesjonalnych kanałów genealogicznych, a w sieci można bez problemu znaleźć serwisy tematyczne i aplikacje ułatwiające stworzenie drzewa genealogicznego.


10.02.2021
strzałka do góry