Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > ARCHIWUM DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ W MILANÓWKU
ARCHIWUM DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ W MILANÓWKU

ADOIP jest obecnie filią AP Warszawa.

Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców".

Archiwum prowadzi też działalność usługową, w ramach której:

  • przechowuje dokumentację o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentację osobową i płacową;
  • wydaje odpisy i kopie z tej dokumentacji;
  • dokonuje jej konserwacji.


https://www.youtube.com/watch?v=e9XbWdoF7fk

 

(dostęp z 21.06.2021)

21.06.2021
strzałka do góry