Archiwistyka_tlo
OSINT - CZYM JEST BIAŁY WYWIAD?

Temat głównie dla infobrokerów....

 

OSINT - czym jest..., w: Rynek Informacji, 27.08.2021

 

 

"Biały wywiad jest powszechną praktyką pozyskiwania informacji w biznesie. W artykule poznasz etapy przebiegu OSINT (Open-Source Intelligence), charakterystykę źródeł białego wywiadu oraz możliwości jego zastosowania w biznesie.

 

 

Wywiad źródeł jawnych, zwany także jawnoźródłowym bądź białym jest polegającą na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, formą pracy wywiadowczej. Dla jego określenia, zarówno w literaturze naukowej jak i zastosowaniach biznesowych, często używa się angielskiego akronimu OSINT od słów Open-Source INTelligence. [...]"


https://rynekinformacji.pl/osint-czym-jest-bialy-wywiad/

 

(dostęp z 30.08.2021)

30.08.2021
strzałka do góry