Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > ARCHIWISTA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
ARCHIWISTA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Świetna propozycja dla osób niepełnosprawnych...

 

"Archiwista   dokumentów   elektronicznych   gromadzi,   ewidencjonuje,
zabezpiecza, brakuje i udostępnia dokumenty cyfrowe.
Archiwista   dokumentów   elektronicznych   jest   zawodem   o   charakterze
usługowym. Celem pracy archiwisty dokumentów elektronicznych jest
przejmowanie,   przechowywanie   i   zabezpieczanie   dokumentów
elektronicznych   oraz   kontrola   i   zarządzanie   zestawionymi   logicznie
informacjami,   powiązanymi   z   dokumentami   elektronicznymi.   Praca
polega   na   przejmowaniu   dokumentów   z   dowolnego   nośnika   i
wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego, a także na przejmowaniu. [...}"


https://tinyurl.com/96vynx2k

 

(dostęp z 2.11.2021)

02.11.2021
strzałka do góry