Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > NIEMIECKO-POLSKI I POLSKO-NIEMIECKI SŁOWNIK HISTORYCZNY T. I
NIEMIECKO-POLSKI I POLSKO-NIEMIECKI SŁOWNIK HISTORYCZNY T. I

Niemiecko-polski i..., T. I, red. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 114, Toruń 2018, ss. 296

 

 "Publikacja niniejsza została przygotowana przede wszystkim z myślą o historykach, konserwatorach, historykach sztuki, historykach prawa, archiwistach i archeologach, pasjonatach badań genealogicznych, a także o studentach rozpoczynających swoją pracę z źródłami średniowiecznymi. Ma ona formę słownika dwujęzycznego będącego zbiorem trudniejszych słów i wyrażeń staroniemieckich występujących w wybranych źródłach opublikowanych  drukiem  dla  terenu  ziem  polskich,  Prus  i  Śląska,  i  tłumaczonych na współczesny język polski. Już na samym wstępie autorzy pragną zaznaczyć, że opracownie niniejsze nie jest idealne, gdyż nie zaspokoi np.
potrzeb językoznawców, ponieważ świadomie zrezygnowano z umieszczania w nim poszczególnych wyrazów na szerszym tle źródłowym. Poszczególne terminy staroniemieckie nie posiadają również opisu gramatycznego oraz odmiany. [...]"


http://tnt.torun.pl/backend/uploads/TNT_Slownik-T-1_Niemiecko-polski-slownik-historyczny_INTERNET.pdf

 

(dostęp z 6.12.2021)

 

Przy tłumaczeniu testów staroniemiecklich sporo trudności sprawiają niemieckie nazwy polskich miejscowości i niemieckie nazwy dawnych zawodów:

 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_polnischer_Orte

 

(dostęp z 6.12.2021)

 

 

 https://www.der-familienstammbaum.de/ahnenforschung/alte-berufe-k

 

(dostęp z 6.12.2021)

 

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/edukacja_archiwistyczna/1157

 

(dostęp z 6.12.2021)ńń

 

a tutaj zeszyty do samodzielnych ćwiczeń:

 

 https://www.gda.bayern.de/DigitaleSchriftkunde/liste.html#_a__b__c__d__e_

 

(dostęp z 6.12.2021)

06.12.2021
strzałka do góry