Archiwistyka_tlo
SŁOWNIK STAROPOLSKI

"Słownik staropolski stanowi integralną część serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z zasobem tekstów zgromadzonych na stronach serwisu. Zob. Info
Mamy nadzieję, że okaże się użyteczną pomocą w lekturze utworów dawnej literatury polskiej. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące koniecznych uzupełnień można przesyłać na adres redaktora."


http://www.staropolska.pl/slownik/

 

(dostęp z 8.12.2021)

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=j55ylSPdou8

 

(dostęp z 8.12.2021)

 

08.12.2021
strzałka do góry