Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > SŁOWNIK POJĘĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
SŁOWNIK POJĘĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Słownik pojęć w administracji publicznej, red. naukowa Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018, ss.268

 

Publikacja w wersji elektronicznej, plik znajduje się na komputerze lokalnym.

 

 "Słownik administracji publicznej ma w założeniu przybliżyć, w możliwie przystępnej formie, kluczowe pojęcia z zakresu administracji. Przy czym pojęcie administracji jest szeroko rozumiane i obejmuje: naukę prawa administracyjnego, nauki o polityce i administracji oraz elementy nauki o zarządzaniu. Dziedziny te wyznaczają bowiem w największym stopniu ramy działania administracji oraz naukowe narzędzia jej badania. Współczesna administracja publiczna już dawno wyszła poza ramy wąsko rozumianego prawa administracyjnego czy nieco szerzej traktowanej nauki o administracji. Niniejsze opracowanie obejmuje zatem tematykę niezwykle istotną, aktualną i interdyscyplinarną, odnoszącą się do zagadnień z zakresu administracji publicznej. Instytucje administracji publicznej są
elementarnym ogniwem ładu demokratycznego, a realizowane przez nie zadania łączą się na płaszczyźnie ekonomiczno-społecznej i politycznej, co sprawia, że niezwykle ważne jest nieustanne systematyzowanie wiedzy, między innymi z punktu widzenia aktualnego stanu prawnego. Współczesne podejście do administracji uwzględnia rozmaite dziedziny nauki, wraz ze specyficzną dla nich perspektywą metodologiczną. W ich ujęciu administracja postrzegana jest jako proces zarządzania sferą publiczną, w której zderzają się płaszczyzny prawne, psychologiczne, politologiczne, komunikacyjne, marketingowe, ekonomiczne etc. [...]"


https://www.nist.gov.pl/

 

(dostęp z 8.12.2021)

08.12.2021
strzałka do góry