Archiwistyka_tlo
POGOTOWIE ARCHIWALNE UMK

"Poradnię prowadzą członkowie Studenckiego Koła Archiwistów przy UMK.

Poradnia obejmuje tematykę ogólnego zarządzania dokumentacją w archiwum bieżącym, konserwację oraz zabezpieczanie archiwaliów domowych (np. pocztówek, zdjęć), prawo autorskie i ochrona wizerunku według obowiązujących przepisów. [...]"


https://poradnie.umk.pl/pages/Pogotowie_archiwalne/

 

(dostęp z 14.12.2021)

14.12.2021
strzałka do góry