Archiwistyka_tlo
TECHNOLOGIA JUTRA A ŚWIAT PRACY

Kamil Minkner
Technologie jutra a świat pracy
z tekstem szefa Sekcji Przyszłość Pracy
centrali związkowej IG Metall
Detlefa Gersta


https://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/18707-20220105.pdf

 

(dostęp z 24.01.2022)

24.01.2022
strzałka do góry