Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > CYFROWE ARCHIWUM POLSKIEGO ATLASU ETNOGRAFICZNEGO
CYFROWE ARCHIWUM POLSKIEGO ATLASU ETNOGRAFICZNEGO

 " "Cyfrowe Archiwum  Polskiego Atlasu  Etnograficznego" to strona powstała w  ramach projektu,  którego podstawowym celem  jest:

opracowanie  naukowe i cyfryzacja  zasobów archiwalnych  Polskiego Atlasu Etnograficznego, będących unikalnym źródłem historii wsi polskiej gromadzonej przez etnologów i folklorystów w II połowie XX wieku,

ochrona i zachowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi polskiej poprzez udostępnienie bogatego dorobku atlasowego szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet - w odróżnieniu od innych archiwów etnograficznych Polski Atlas Etnograficzny (PAE) obejmuje całą Polskę, co pozwala na dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych nad zróżnicowaniem kulturowym wsi polskiej,

opracowanie elektronicznego katalogu wielotysięcznych i unikatowych ogólnopolskich materiałów źródłowych, w szczególności map, fotografii terenowych, ankiet i kwestionariuszy wywiadu, dokumentujących kulturę wsi polskiej w II połowie XX wieku. Pozwoli to zaistnieć zgromadzonym materiałom w obiegu naukowym, stając się  istotnym elementem dziedzictwa i kultury narodowej. [...] "


https://www.archiwumpae.us.edu.pl/about

 

(dostęp z 8.04.2022)

08.04.2022
strzałka do góry