Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Marek Stompel, Przechowywanie..., w: Monitor Zamówień Publicznych, Nr 194, 6 lipca 2021

 

"Na skutek implementacji nowych dyrektyw Unii Europejskiej DLA polskiego systemu prawnego, od dnia 1 stycznia 2021 r., standardem jest stosowanie środków komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych. [...] "


https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/przechowywanie-dokumentacji-przetargowej

 

(dostęp z 20.04.2022)

20.04.2022
strzałka do góry