Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > NARODOWY INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NARODOWY INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tutaj polecam przede wszystkim szkolenie "Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządui terytorialnego."

 

"Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących różne stanowiska, począwszy od kierownika jednostki organizacyjnej, poprzez sekretarzy, a na pracownikach administracyjnych skończywszy, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach międzygminnych, którzy są odpowiedzialni za postępowanie z dokumentacją wytwarzaną w urzędzie."


https://e-szkolenia.nist.gov.pl/

 

(dostęp z 16.05.2022)

16.05.2022
strzałka do góry