Archiwistyka_tlo
PORTAL ARCHIWISTY

"Portal Archiwisty jest modułem portalu internetowego WebEWID służącym do tworzenia nowej oraz przeglądania i modyfikowania istniejącej dokumentacji ośrodkowej. Portal umożliwia dodawanie i edycję dokumentów, spraw oraz operatów i ich dokumentów składowych, a także udostępnia narzędzia do tworzenia rejestru dokumentów z dokumentacji powiązanej. Portal Archiwisty składa się z następujących zakładek: Dokumenty, Sprawy, Prace Geodezyjne, Operaty, Dokumenty Składowe Operatu.[...] "


https://trzebnicki.webewid.pl/dokuweb/doku.php?id=webewid:portal_archiwisty

 

(dostęp z 31.05.2022)

31.05.2022
strzałka do góry