Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH
SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

"System Monitorowania Usług Publicznych dostarcza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Podstawę tych informacji stanowią zasoby statystyki publicznej oraz dane gromadzone przez administrację w ewidencjach, rejestrach i rozproszonych źródłach. System zawiera wskaźniki prezentowane na poziomie świadczenia usługi (np. na poziomie gminy) oraz wartości agregowane na wyższych poziomach (np. województw).Długofalowym celem budowy SMUP jest optymalizacja świadczenia usług, za których dostarczenie odpowiada administrację publiczna, w oparciu o zintegrowane, wysokiej jakości dane. [...] "


 https://smup.gov.pl/ProjektSmup/Smup#O_Systemie

 

(dostęp z 31.05.2022)

31.05.2022
strzałka do góry