Archiwistyka_tlo
E-EDYTORSTWO

E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 384

 

Publikacja w wersji elektronicznej.

 

"Książka – w każdej formie materialnej – służy graficznemu
utrwaleniu tekstu, rozpowszechnieniu go i przechowywaniu. Historia
książki jest w istocie historią cywilizacji, bo najściślej związana jest
z rozwojem ludzkiej myśli. Wiedzę o książce współtworzy wiele dys-
cyplin naukowych: archeologia śródziemnomorska (a w niej osobny
dział – papirologia), bibliologia, bibliotekoznawstwo, nauki pomocni-
cze historii, historia obyczaju, polityczna, cenzury, drukarstwa, sztuki,
literatury. Z racji rozległości tematu niniejszy szkic przybliży historię
książki w jej kilku odsłonach, niekiedy odwołamy się do case study
– studium przypadku, który lepiej niż wykład może naświetlić ważne
kwestie. Informacje np. na temat książki renesansowej czy barokowej
czytelnik znajdzie w rozdziale Historia druku. [...] "


http://dlarynkupracy.umcs.pl/wp-content/uploads/2011/02/edytorstwo.compressed1.pdf

 

(dostęp z 13.06.2022)

13.06.2022
strzałka do góry