Archiwistyka_tlo
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

" [...] Odnalezienie dokumentacji zatrudnienia z lat 70. i 80. może być utrudnione, ponieważ obowiązywał wówczas krótszy czas przechowywania dokumentacji płacowej. Zgodnie z obowiązującymi do 1991 r. przepisami, dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń), stanowiąca dokumentację podstawową do naliczania emerytury lub renty, mogła zostać wybrakowana (zniszczona) po 12 latach od chwili jej wytworzenia. [...] "


https://www.archiwa.gov.pl/szukaj/dokumentacja-pracownicza/

 

(dostęp z 13.06.2022)

13.06.2022
strzałka do góry