Archiwistyka_tlo
MUZEOLOGIA CYFROWA

Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, red. Małgorzata Baka, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 238

 

Materiały II Sympozjum Naukowego „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej” zreali-
zowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku):
wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” Toruń, 1–2 marca 2019 roku


http://muzeumpamieci.umk.pl/wp-content/uploads/2021/03/NPRH4_Muzeologia%20cyfrowa.pdf

 

(dostęp z 4.07.2022)

04.07.2022
strzałka do góry