Archiwistyka_tlo
SEARCH GUIDE

How to make effective searches in the catalogue, EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 

Profesjonalne wyszukiwanie informacjji; bardzo ważna i pożądana umiejętność; zwłaszcza w dzisiejszych czasach


https://www.echr.coe.int/Documents/Library_SearchGuide_ENG.pdf

 

(dostęp z 27.07.2022)

27.07.2022
strzałka do góry