Archiwistyka_tlo
PRZEPISY BHP W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Lista kontrolna szkodliwych czynników biologicznych mogących występować na stanowisku pracy i podejmowanych działaniach profilaktycznych.


https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P25000149031403773780227&html_tresc_root_id=405&html_tresc_id=300012613&html_klucz=405&html_klucz_spis=405

 

(dostęp z 10.09.2022)

 

W Internecie również bez problemu znajdziiemy Instrukcje BHP na stanowisku archiwista.

10.09.2022
strzałka do góry