Archiwistyka_tlo
KONSERWACJA ARCHIWALIÓW

"Obecnie w Archiwach Państwowych prowadzona jest przede wszystkim konserwację zachowawczą, restaurację i konserwację ratunkową oraz w niezbędnych przypadkach konserwatorskie przygotowanie archiwaliów do procesu digitalizacji. [...] "


https://www.archiwa.gov.pl/poznaj/zabezpieczanie-archiwaliow/konserwacja-archiwaliow/

 

(dostęp z 10.09.2022)

10.09.2022
strzałka do góry