Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE - NADZÓR ARCHIWALNY
CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE - NADZÓR ARCHIWALNY

Nadzór archiwalny - ogół działań podejmowanych przez archiwa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego.
 
"Narodowy zasób archiwalny - zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach narodowy zasób archiwalny to wszelkiego rodzaju akta (niezależnie od formy wytworzenia), które mają znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności państwa polskiego, jego poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych, o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego oraz o działalności o charakterze politycznym, wyznaniowym, kulturze, sztuce itd."
 
 


https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/nadzor-archiwalny-2018-11-15-8dod/

 

(dostęp z 14.09.2022)

14.09.2022
strzałka do góry