Archiwistyka_tlo
SEARCH STRATEGY

W dzisiejszych czasach informacja jest postrzegana jako zasób strategiczny, towar, który można sprzedać, innymi słowy, paliwo XXI wieku. Norbet Wiener określał informację jako, cyt. za K. Liedel "Analiza informacji. Teoria i praktyka": "nazwę treści zaczerpniętej z świata zewnętrznego, w miarę jak się do niego dostosowujemy i przystosowujemy doń swoje zmysły. Proces otrzymywania i wykorzystania informacji jest procesem dostosowywania się do różnych ewentualności środowiska zewnętrznego oraz naszego czynnego życia w tym środowisku." Definicji informacji jest oczywiście dużo więcej, ta jednak wydaje mi się najbardziej trafna. Współcześnie dostęp do informacji, głównie w związku z rozwojem technologii informatycznych, nie stanowi żadnego problemu, natomiast coraz większego znaczenia nabiera selecja, weryfikacja i analiza informacji. Kluczowa jest tutaj, ustalana na samym początku, właściwa strategia wyszukiwawcza.


https://www.slideshare.net/rammiyanandu/search-strategy-27212731

 

(dostęp z 28.10.2022)

 

https://www.slideshare.net/jobitonio/introduction-to-research-37589838

 

(dostęp z 28.10.2022)

 

 https://www.slideshare.net/bjasko/infobrokering-w-cyfrowym-obiegu-informacji-naukowej

 

(dostęp z 28.10.2022)

 

 https://www.sztukaszukania.pl/blog/

 

(doatęp z 28.10.2022)

 

 

 Polecam też zajrzeć tutaj:

 

https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2312

 

(dostęp z 28.10.2022)

 

28.10.2022
strzałka do góry