Archiwistyka_tlo
INFOBROKER W FIRMIE INFORMATYCZNEJ

Jak już wielokrotnie wspominałem na łamach niniejszego serwisu, zawód archiwisty jest zbliżony swoją specyfiką do zawodu infobrokera, i stanowi tutaj świetną alternatywę. Profesja powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych w środowisku bibliotekarzy, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności, a obecnie zaczyna być coraz bardziej popularna także w Polsce. Na rynku funkcjonują już od jakiegoś czasu firmy infobrokerskie, spotkać można również niezależnych infobrokerów, firmy z różnych branż ostatnio także tworzą stanowiska o tym profilu; infobroker w firmie informatycznej zajmuje się zazwyczaj wyszukiwaniem informacji  z Internetu i z korespondencji z osobami (społecznością) najistotniejszych informacji wg określonego kryterium oraz ich analizą i oceną.

 Dobry broker:     * umiejętnie ustala strategię wyszukiwania     * trafnie dobiera źródła informacji     * prawidłowo opracowuje i analizuje pozyskane dane  


Przykładowe pytania próbne dla infobrokera w firmie informatycznej:

 

1)  Aktualna oferta sprzętowa, wdrożeniowa i serwisowa firm zajmujących się
automatyzacją procesów w magazynach: skanery kodów kreskowych, organizacja
wydawania i przyjmowania asortymentu, zarządzanie lokalizacjami w magazynie
(WMS).

 

2)  Aktualna oferta firm zajmujących się przesyłaniem komunikatów EDI. Odbieraniem,
przekształcaniem, przesyłaniem, archiwizowaniem.

 

3)  SRP Service Resource Planning. Planowanie zasobów do realizacji usług.
Aktualna oferta firm polskich i zachodnich. Zakres funkcjonalny oferowanych
programów. Warunki handlowe, wdrożenie, serwisowanie.

 

 

W przypadku raportów można skorzystać z jednego z wielu szablonów, dostępnych np. tutaj  https://pl.venngage.com/blog/szablony-raportow-biznesowych/ , polecam też zajrzeć tu https://dobrebadania.pl/edufokus/ ; a to dla ambitnych; wprawdzie moim zdaniem najlepszym narzędziem raportowym jest Excel, ale podobnych aplikacji jest znacznie więcej https://hpi.de/fileadmin/user_upload/fachgebiete/naumann/publications/PDFs/2020_hameed_data.pdf (tabela nr 3 na końcu artykułu)

07.11.2022
strzałka do góry