Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > WSPÓŁCZESNY MARKETING. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA.
WSPÓŁCZESNY MARKETING. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA.

Współczesny..., Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa, red. Dorota Filar, wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 414

 

Publikacja w wersji elektronicznej.

 

"Jednym z najbardziej wartościowych „towarów” jest dziś
sprawnie skonstruowana i szybko dostarczona informacja. Dotyczy
to także działań marketingowych: zauważalne jest stopniowe przeno-
szenie akcentu z konkurowania za pomocą klasycznych instrumentów
promocji (cena, jakość) na konkurowanie w sferze informacji. Zła dys-
trybucja informacji usuwa podmiot na margines rynku. Komunikacja
marketingowa staje się zatem walką o zaistnienie i przetrwanie w świadomości odbiorców. [...] "


http://dlarynkupracy.umcs.pl/wp-content/uploads/2011/02/wspolczesny-marketing1.pdf

 

(dostęp z 6.12.2022)

 

Współcześnie w archiwach, głównie państwowych, coraz większą wagę przywiązuje się do komunikacji oraz public relations. Wspólcześnie też najskuteczniejszą formą reklamy jest reklama kontekstowa i w mediach społecznościowych (FacebookAds, GoogleAds, reklama na Instagramie itd.)

 

Przy okazji warto też, moim zdaniem, zajrzeć tutaj:

 

https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/1930

 

(dostęp z 6.12.2022)

06.12.2022
strzałka do góry